ΣΟΦΙΑ ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΦΜ:801890410

ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 165256803000

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ:

ΣΟΦΙΑ ΕΞΑΡΧΟΥ

ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΔ: 90021106

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ

Κεφαλαιακές Εισφορές: € 2.000,00

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΟΦΙΑ ΕΞΑΡΧΟΥ: κεφαλαιακή εισφορά αξίας 2.000,00 X (100%) ευρώ έλαβε 2.000 X (100%) μερίδια
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλ: 2108049108

Email: sofexar@yahoo.com

Webpage: exarchouike.gr

ΑΓΙΑΣΟΥ 30, 15235 ΑΘΗΝΑ